Lekári na oddelenie vnútorného lekárstva

1. Lekár bez špecializácie
Ukončené VŠ vzdelanie 2. stupňa na lekárskej fakulte v odbore všeobecné lekárstvo, bezúhonnosť, v prípade cudzinca uznanie vzdelania na MŠVVaŠ SR, povolenie k pobytu, znalosť slovenského jazyka

Lekári na oddelenie vnútorného lekárstva

Ponúkame:

– Náborový príspevok 3 000 €

– Príspevok na bývanie

– Základný nástupný plat 1 266,25 €

– Nadštandardné platenie ústavných pohotovostný služieb

– Možnosť čerpania náhradného voľna po službe

– Závodné stravovanie

– 1 týždeň dovolenky naviac

– Zľavy v nemocničnej lekárni a pri platených zdravotníckych úkonoch aj pre rodinných príslušníkov

 

 

2. Lekár so špecializáciou
Ukončené VŠ vzdelanie 2. stupňa na lekárskej fakulte v odbore všeobecné lekárstvo, špecializácia v niektorom odbore – pneumológ a ftizeológ, hematológ, gastroenterológ, kardiológ, internista, infektológ, endokrinológ, diabetológ

Ponúkame:

– Náborový príspevok 6 000 €

– Príspevok na bývanie

– Základný nástupný plat 2 329,90 €

– Nadštandardné platenie ústavných pohotovostný služieb

– Možnosť čerpania náhradného voľna po službe

– Závodné stravovanie

– 1 týždeň dovolenky naviac

– Zľavy v nemocničnej lekárni a pri platených zdravotníckych úkonoch aj pre rodinných príslušníkov

Okrem lekárov na oddelenie vnútorného lekárstva máme záujem aj o lekárov so špecializáciou v odbore: neurológia, klinická onkológia, anesteziológia, neonatológia, chirurgia