Pomôžeme vám nájsť nových zamestnancov

Podľa konkrétnych potrieb zamestnávateľa poskytujeme riešenie pri hľadaní vhodných pracovníkov pre zdravotnícke zariadenia, výrobné, logistické spoločnosti, ako aj podniky v oblasti služieb

Časový priebeh procesu výberu kandidátov:

Zdokonalili sme recruiting kandidátov z Indie

Personál pred príchodom k zamestnávateľovi
zaškolíme s našom kvalifikovanom centre

Ako pracujeme:

Krok 1

Krok 1

Po podpise Zmluvy, alebo potvrdení objednávky, začneme s náborom daného počtu pracovníkov podľa špecifikovaných parametrov na danú pracovnú pozíciu.

Krok 2

Krok 2

Identifikáciu a výber vhodného kandidáta realizujeme v krajinách Východnej Európy a Spoločenstva nezávislých štátov (Ukrajina, Bielorusko, Rusko, Kazachstan, Kirgizsko, Gruzínsko, Srbsko, Turecko, India, Uzbekistan, Macedónsko, Slovensko). ​

Krok 3

Krok 3

S kandidátmi uskutočníme pohovory a vyselektujeme vhodných uchádzačov. 

Krok 4

Krok 4

Vhodných kandidátov prezentujeme klientovi (CV, osobnostné hodnotenie, u vybraných pozícii aj video z pohovoru ).​

Krok 5

Krok 5

Druhé kolo pohovoru by sa realizovalo prostredníctvom Skype spoločne s HR špecialistom zo strany klienta a našim špecialistom, ktorý by robil tlmočenie do ruského, ukrajinského do slovenského jazyka.​

Krok 6

Krok 6

Po akceptácii kandidáta začneme s prípravou procesu pre udelenie prechodného pobytu kandidáta na Slovensku.

Hľadáte si nových kandidátov

Kontaktujte nás formulárom a napíšte nám vaše požiadavky